Esimiestyön työkalupakki (huom! 3h webinaari)
30.9.2016 9:00 - 12:00 | Webinaari
Viimeinen ilmoittautumispäivä: | Ilmoittautunut: 4 / 60

Valmennus on muutettu 3 h webinaariksi (eikä fyysinen toteutus toteudu Oulussa)

Tule mukaan tutkimaan ja päivittämään omaa esimiestyötäsi hyvän esimiestyön ydinalueiden kautta ajatuksella ”Paremmalla johtamisella parempia myyntikokemuksia”.

Päivän aikana selviää miten omien ja alaisten motiiveja voidaan ymmärtää ja tulkita entistä selkeämmin ja mitä esimiehen useisiin rooleihin ja tehtäviin kuuluu tänään.

Esimiestaidoissa omien toiminta ja reagointitapojen tunnistamisessa käytetään apuna Joharin ikkuna testiä joka toimii myös hyvänä apuvälineenä oman johtajuuden kehittämissuunnitelman laatimiseen.

Valmentavaan johtamiseen paneudumme harjoitusten kautta. GROW-malli, STAR-kaava ja Goaching-käsi tulevat testatuksi myös käytännössä.

Esimiestaidot valmennus soveltuu myös tiiminvetäjille ja esimiestyöstä kiinnostuneille myynnin ammattilaisille. Päivän jälkeen osat arvioida ja suunnitella omaa johtamisosaamistasi ja laatia halutessasi itsellesi ja tiimillesi osaamisen johtamisen analyysin.

Klo 9.00 – 11.30
- Mitä johtaminen on?
- Johtaminen ja esimiestyö tänään
- Toimiva arjen johtaminen
- Johtajan/esimiehen useat roolit ja tehtävät

Klo 11.30 – 12.30 Lounas

Klo 12.30 – 14.00
- Oman johtamistoiminnan arviointi ja kehittäminen
- Joharin ikkuna testi ja teoria

Klo 14.00 – 14.30 Kahvi

Klo 14.30 – 16.00
- Valmentava johtaminen
- GROW-malli
- Onnistumisen STAR kaava
- Goaching käsi
- Harjoituksia
- Työmotivaatio ja osaamisen johtaminen – analyysi

Valmennuksen vetäjä:     

Helena Kokko, Miska Oy  
KTM, MBA, työnohjaaja

Maksut

Ei maksuja.